Make your own free website on Tripod.com
Pha Pa 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าช่วยชาติ 84,000 กอง สมทบโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2541 ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

การบริจาค โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

“ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม (กองผ้าป่า 84,000 กอง) วัดป่าบ้านตาดฯ”
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย เลขที่บัญชี 059-2-76665-5
แจ้งยอด/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม โทร. 391-6121, (01) 837-2685
  • คุณบรรยง ฉัตรอมร โทร. 437-6389, 438-8630-1, (01) 312-6899

หน้าแรก (Home) / คำปรารภของหลวงตา / ภาพกิจกรรม / ประวัติย่อฯ ของหลวงตา / ไขข้อสงสัย / ธรรมของหลวงตา