Make your own free website on Tripod.com
Activities of Pra Maha Bua 
 
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทรงสดับพระธรรมเทศนา และทรงบริจาคปัจจัย ถวายแด่ท่านอาจารย์มหาบัว ใน"โครงการ ช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" ณ สวนแสงธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2541
ประชาชนชาวไทย ต่างเริ่มทยอยเดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานีเพื่อนำต้นผ้าป่ามหากุศล ถวายแด่หลวงตาบัวฯ ในโครงการช่วยชาติฯ
 

หน้าแรก (Home) / คำปรารภของหลวงตา / ประวัติย่อฯ ของหลวงตา / ไขข้อสงสัย / ธรรมของหลวงตา / บริจาค